Weboldalunkon cookie-kat használunk a legjobb felhasználói élményért.

Rendben
Menü

A Felhívás hozzájárul feltételesen visszatérítendő támogatás formájában a KKV-k korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából modern eszköz- és géppark, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephely kialakításához, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtéséhez, fenntartásához.

 

A támogatás összege minimum 5 millió Ft, maximum 40 millió Ft. A támogatás mértéke regionális beruházás esetén maximum az összes elszámolható költség 70%-a lehet, de Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, és a Dél-Dunántúli régiókban 50%, A Közép-Dunántúli régióban 35%, a Nyugat-Dunántúli régióban pedig 25%.  Ezen területi besorolásonként meghatározott támogatási intenzitások a mikro/kisvállalkozások beruházásai esetében 20%-kal, a középvállalkozások esetében 10%-kal növelhetők.

 

Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás, a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – fenntartási időszak 1. évét követően visszamért - eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá.

 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

  a)   Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, amely egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi (modernizáció) (A tevékenységhez kapcsolódó költségeknek legalább a projekt összköltségének 50%-át el kell érni!)

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek a következők:

  b)   Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó információs technológia-fejlesztés (Az új szoftver beszerzése és kapcsolódó költségeik legfeljebb a projekt összköltségének 40%-át tehetik ki!)

  c)   Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (A gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésekhez kapcsolódó költségek legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érhetik el!)

 

A pályázónak vállalnia kell, hogy a beruházás befejezésétől számított 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti a támogatott beruházással létrehozott vagyont.

 

A támogatási kérelmek benyújtására 2019. november 21. 9:00 órától 2020. február 13. 12:00 óráig lesz lehetőség.

 

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be azon mikro-, kis-, és középvállalkozás, amely:

 • rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző két lezárt, teljes üzleti évben mindegyikében minimum 1 fő volt,
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni cég vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe,
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének összege meghaladja a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltségét,
 • akkreditált klaszter tagsággal rendelkeznek (2019. augusztus 15. előtti dátummal kell rendelkezni AK tagsággal), vagy az alábbi TEÁOR szám szerinti főtevékenységgel rendelkeznek, mely egyben a projekt fejlesztendő tevékenysége is:
 • TEÁOR 26 (Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása)
 • TEÁOR 27 (Villamos berendezés gyártása)
 • TEÁOR 28 (Gép, gépi berendezés gyártása)
 • TEÁOR 3250 (Orvosi eszköz gyártása)

 

Olyan projekt támogatható, amely szakmai tartalma megfelel a következő feltételeknek:

 • a projekt keretében csak a 1. számú mellékletben szereplő Vámtarifa Szám (VTSZ) alá tartozó eszközök kerültek beszerzésre,
 • a projekt keretében csak a 2. számú mellékletben szereplő TESZOR szám alá tartozó eszközök kerültek beszerzésre,
 • a projekt költségvetése a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon került összeállításra,
 • beszerezni kívánt eszközök megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak,
 • a projektnek a támogatást igénylő által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie,
 • a projekt megvalósítási helyszínének a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában alkalmasnak kell lennie a támogatási kérelemben jelzett tevékenység végzésére,
 • a projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól lett beszerezve, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett,
 • a beruházással létrehozott vagyon a támogatási jogviszony ideje alatt, a fenntartási időszak végéig kizárólag a Támogató előzetes jóváhagyásával, a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalása, átruházása mellett idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg.

 

Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projekt nem támogatható. A megvalósítási helyszín a pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön azonnal a legújabb pályázati lehetőségekről!

 

Feliratkozás