Weboldalunkon cookie-kat használunk a legjobb felhasználói élményért.

Rendben
Menü

A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM HAJRÁ TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI

 

A koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak tompítása, a hitelpiaci zavarok elkerülése érdekében az MNB 2020. április 20-án elindította az NHP Hajrá konstrukciót. A KKV-knak a program keretében nyújtható hitel összegének alsó határa 1 millió forint, felső határa 20 milliárd forint.

 

Hiteligénylő KKV-val szemben támasztott elvárások

  • A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvényben előírt feltételeknek megfelelő, belföldi székhelyű KKV-k igényelhetnek (nem minősül KKV-nak (az NHP vonatkozásában) az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen eléri, vagy meghaladja a 25%-ot.
  • A KKV Szerződés adósa nem lehet a hitelt nyújtó hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás kapcsolt vállalkozása, valamint pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény vagy elektronikus pénz kibocsátó vállalkozás.

 

A KKV kölcsönnel szemben támasztott követelmények

A program keretében kizárólag beruházási kölcsön, forgóeszköz-finanszírozási kölcsön, valamint hitelkiváltás célú kölcsön nyújtható.

 

Beruházási kölcsön

Beruházási kölcsön alatt a jelen program alkalmazásában az immateriális javak és használt vagy új tárgyi eszközök beszerzésére, a már meglévő vagy bérelt, illetve lízingelt (amennyiben a beruházás aktiválásra kerül) eszközök átalakítására, korszerűsítésére és kapacitásuk bővítésére nyújtott KKV kölcsönt kell érteni.

Beruházási kölcsön folyósítható a 2020. január 1. előtt alapított vállalkozásban történő részesedés szerzése céljából azzal, hogy nyilvánosan működő részvénytársaságokban (nyrt.) való részesedésszerzés esetén annak legalább 10 százalékot elérő tulajdoni hányadot kell eredményeznie.

Az ingatlan-nyilvántartásban az épület fő rendeltetési jellege szerint üdülőként nyilvántartott ingatlan tulajdonjogának megszerzésére, építésére, bővítésére, felújítására vagy átalakítására a program keretén belül abban az esetben folyósítható beruházási hitel, ha a KKV szálloda, panzió, kemping, üdülőház, illetve közösségi szálláshely üzemeltetését végzi vagy fogja végezni ebben az épületben.

Az ingatlan-nyilvántartásban az épület fő rendeltetési jellege szerint lakóingatlanként nyilvántartott ingatlan tulajdonjogának megszerzésére, illetve építésére abban az esetben folyósítható beruházási hitel, ha a lakóingatlan hasznosítása tartósan kizárólagosan üzleti célúra változik, és ez a tény az ingatlannyilvántartásban legalább széljegyként bejegyzésre kerül vagy legalább 10 lakásból álló lakóingatlan építésére vagy ilyen új építésű ingatlan megvásárlására, melyet a futamidő végéig kizárólag magánszemélyek saját részére történő, hosszú távú (legalább 30 napra történő) bérbeadás formájában hasznosítja üzletszerűen és a valamint a hitelfelvevő vállalkozás tevékenységi körei között szerepel a saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan bérbeadására, üzemeltetésére vonatkozó tevékenység.

A program keretében csak olyan eszköz vásárolható, amely a vállalkozás üzleti tevékenységét szolgálja. A finanszírozott eszköz abban az esetben adható bérbe, ha a KKV tevékenységei közt a szerződéskötés időpontjában szerepel a bérbeadásnak megfelelő TEÁOR kódú tevékenység, és ennek keretében üzletszerűen adják bérbe azt az eszközt, amelyet a beruházási hitelből megvásárol (épít, átalakít stb.) vagy a beruházás tárgyát képező eszköz (beleértve az ingatlant is) cégcsoporton belül kerül bérbeadásra vagy üzemeltetésre történő átadásra azzal, hogy a csoporton belüli bérbevevő vagy üzemeltető kizárólag a megfelelő TEÁOR kódú tevékenysége keretében adhatja tovább harmadik, (csoporton kívüli) személynek a vásárolt eszköz használatának jogát.

Személygépkocsi beszerzése kizárólag abban az esetben finanszírozható, ha a KKV főtevékenysége 2020. január 1-től folyamatosan személyszállítás.

 

Forgóeszköz-finanszírozás

A program keretében nyújtott forgóeszközhitel, valamint a vállalkozás likviditásának finanszírozása céljából felvett forgóeszközhiteleinek együttes összege nem haladhatja meg a KKV az Szmt. szerint meghatározott készletállománya, nem lejárt, valamint legfeljebb 30 napja lejárt vevőkövetelései, a személyi jellegű ráfordításai együttes összegét (a továbbiakban: limit).

A program keretében nyújtott forgóeszközhitelt a KKV a működéséhez kapcsolódó kiadásainak fedezésére (korlátozás nélkül) használhatja, ideértve akár a már fennálló forgóeszközhitelének kiváltását is.

A program keretében nyújtott forgóeszközhitel futamideje az első részlet folyósításától számítva legfeljebb 3 év lehet, azzal hogy a hitel törlesztésre kerülő része(i) újra igénybe vehetők a hitel futamideje alatt.

A hitelintézet a KKV limit összegét első alkalommal a hitelfelvételkor határozza meg, melyet évente köteles felülvizsgálni.

 

Támogatás előfinanszírozása

A program keretében olyan támogatás előfinanszírozására nyújtható hitel amelyet a KKV már elnyert vagy olyan normatív támogatás, amelyre a KKV jogosult, és a támogatás még nem került kifizetésre.

 

Hitelkiváltás

A program keretében lehetőség van kizárólag ugyanazon KKV által belföldi hitelintézettől vagy pénzügyi vállalkozástól felvett (nem a Növekedési Hitelprogram keretében létrejött) legkésőbb 2020. január 1. napjáig megkötött forint vagy deviza alapú beruházási kölcsön vagy pénzügyi lízing kiváltására is.

Kizárólag olyan célra felvett beruházási hitel (illetve beruházási hitelt kiváltó hitel) és pénzügyi lízing váltható ki a program keretében, amelyek összhangban vannak az új beruházási kölcsön céljára vonatkozó feltételekkel.

 

Felszámítható kamat, díj, költségek

  • A KKV által fizetendő éves költség nem lehet magasabb 2,5 százaléknál.
  • Maximált kamatteher: 2,5%
  • Ezen felül a hitelintézet semmilyen további kamatot, költséget, díjat, jutalékot nem számíthat fel a KKV-nak.
  • A hitelintézet a KKV szerződéssel kapcsolatos, harmadik személynek fizetendő költségeket (így különösen: a közjegyzői díj, értékbecslés díja, garanciaintézményeknek fizetendő kezességvállalási díj, földhivatali díjak, fedezetmódosítási díj, biztosítási díj stb.) a KKV-ra terhelheti.
  • Pénzügyi lízinget nyújtó pénzügyi vállalkozás vagy hitelintézet az ügylet megkötésével kapcsolatosan a fentieken kívül biztosítási díjat, illetve az adott eszköz lízingbe adó általi megszerzését terhelő vagyonszerzési illetéket továbbháríthat a KKV-ra.
  • Közvetítői díj vagy jutalék továbbhárítása a pénzügyi termék igénybevételével kapcsolatosan nem lehetséges.

 

Az MNB által meghatározott pontos feltételek a terméktájékoztatóban érhetők el.

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön azonnal a legújabb pályázati lehetőségekről!

 

Feliratkozás