Weboldalunkon cookie-kat használunk a legjobb felhasználói élményért.

Rendben
Menü

A Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának javítására, valamint a megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkenését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

 

A feltételesen visszatérítendő támogatás összege minimum 3 millió Ft, maximum 100 millió Ft, a támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 55%-a lehet.

 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

· Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek

· Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre

· Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégülése céljából

· Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához

· Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre

· Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

· Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása hőveszteségének csökkentése

· Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése

· Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energiamegtartást eredményező korszerűsítése

· Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

· Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek a következők:

· Kiskapacitású napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához

· Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvédő szerkezetek beépítése

(ez a projektelem csak akkor megvalósítható, amennyiben nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezet cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése történik.

 

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

A támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 11. 9.00 órától 2020. szeptember 15. 10.00 óráig lehetséges.

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be azon mikro-, kis-, és középvállalkozás, amely:

· rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;

· éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

· Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe,

· Jogi forma szerint pedig a kettőskönyvvitelt vezető gazdasági társaságok és az SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, cégek pályázhatnak.

 

Olyan projekt támogatható, amely szakmai tartalma megfelel a következő feltételeknek:

· az energiahatékonyság javítására irányuló tevékenységek éves szintű 1 GJ primer energia megtakarítására vetített elszámolható költség nem haladja meg a 110.000 FT/GJ értéket;

· a támogatható tevékenységek elszámolható költsége a következő fajlagos költségeket nem haladja meg:

· napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten 15 kWp névleges teljesítményig 400.000 Ft/kWp, 50 kWp névleges teljesítményig a 337.000 Ft/kWp értékét, 50 kWp névleges teljesítmény felett a 300.000 Ft/kWp értéket;

· napkollektoros rendszer esetében az abszorber felületre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a 158.000 Ft/nm értéket síkkollektor, 238.000 Ft/nm vákuumcsöves kollektor esetében;

· szilárd biomassza kazán rendszer esetében a kazán teljesítményre vetített elszámolható költsége nem haladhatja meg a 123.000 ft/kW értéket;

· hőszivattyú rendszerek alkalmazása esetén a hőtermelő teljesítményre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg földhő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 286.000 Ft/kW értéket, levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén pedig a 213.000 ft/kW értéket.

· épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése esetében a fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése nem haladhatja meg a következő fajlagos értékeket (Ft/m2): vízszintes szigetelésnél polisztirolhab lemez esetén 8 600.-, szendvicspanel esetén 14 000.-, kőzetgyapot hőszigetelő lemez esetén pedig 8 400.- Ft/m2. Függőleges szigetelésnél pedig polisztirolhab lemez esetén 11 600.-, szendvicspanel esetén 25 000.-, kőzetgyapot hőszigetelő lemez esetén pedig 11 100.- Ft/m2

· fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése esetén nem haladhatja meg a következő értékeket: műanyag/fa nyílászáró esetén 67 600.-, alumínium nyílászáró esetén 72 600.-, szekcionált ipari kapu esetén pedig 75 800.-.

· épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek komplex korszerűsítésére nem haladhatja meg a 4 200 Ft/m2 összeget,

· Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása esetében nem haladhatja meg a 18 980 Ft/m2 összeget,

· Árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése nem haladhatja meg a 30 000 Ft/m2 összeget.

· az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul a 1176/2008 (VI. 30) Korm. rendelet 1. melléklete szerint a fejlesztésnek köszönhetően. A két szint javulási kötelezettség elérésének igazolása nem szükséges:

· ha az épület fejlesztés előtti hiteles energetikai minőség szerinti besorolása a korszerűsítését megelőzően DD vagy jobb,

· vagy ha a fejlesztés kizárólag a felhívás 3.1.1 A) III. pont szerinti napelemes rendszer fejlesztését tartalmazza.

· Olyan épület fejlesztése támogatható, amely a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 évből legalább 1 év időtartamban rendeltetésszerűen használatban állt. A rendeltetésszerű használatot a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 évből legalább 1 évet/fűtési szezont lefedő időszak fűtési célú energiaszámláival, vagy — a napelemes fejlesztésre irányuló beruházás esetén — áramszámláival (havi elszámoló számlák vagy éves elszámoló számla) szükséges igazolni.

 

Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projekt nem támogatható. A megvalósítási helyszín a pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatási kérelem egy megvalósítási helyszínen (akár több külön helyrajzi számon található ugyanazon telephelyen) található 1 db külön álló épület és/vagy épületcsoport energetikai fejlesztésére irányulhat.

 

A támogatást igénylő a GINOP-4.1.4-19 jelű felhívásra telephelyenként, illetve fióktelepenként nyújthat be 1-1 támogatási kérelmet, azaz egy támogatást igénylő egyszerre több támogatási kérelmet is benyújthat. Ugyanazon megvalósítási helyszínre egy támogatási kérelem nyújtható be. Újabb támogatási kérelem ugyanazon megvalósítási helyszínre vonatkozóan az előzőleg benyújtott támogatási kérelem visszavonását, elutasító döntés meghozatalát követően nyújtható be.

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön azonnal a legújabb pályázati lehetőségekről!

 

Feliratkozás