Weboldalunkon cookie-kat használunk a legjobb felhasználói élményért.

Rendben
Menü

A Felhívás elősegíti vissza nem térítendő támogatás formájában a közvetlen munkahelyteremtést, az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban vagy a felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulását és a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz jutását, ezzel növelve későbbi foglalkoztathatóságukat.

 

A GINOP-5.2-4-19 Új gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok (legfeljebb 6 fő) foglalkoztatásához, valamint a vállalati gyakornoki kapcsolattartói (két fő gyakornokonként maximum 1 fő) tevékenység ellátásához kapcsolódóan hat hónapon keresztül. Lehetőséget teremt továbbá megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása esetén a munkavégzés segítésével foglalkozó személy (1 fő) foglalkoztatására

 

A vissza nemtérítendő támogatás összege minimum 2,5 millió Ft, maximum 22,176 millió Ft, a támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a lehet.

 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

Nem releváns.

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek a következők:

     

    Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • gyakornokok foglalkoztatása,
 • vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység,
 • kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás.

     

    Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása a támogatási kérelemben meghatározott munkakörben,
 • a gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása,
 • megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatás esetében a munkába járás támogatása vagy a munkavégzés segítségével foglalkozó személy foglalkoztatása.

 

A támogatási kérelmek benyújtására várhatóan 2019. november 26 10:00 órától 2021. április 30. 12:00 óráig lesz lehetőség.

 

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be azon mikro-, kis-, és középvállalkozás, amely:

 • rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző két lezárt, teljes üzleti évben mindegyikében minimum 1 fő volt,
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni cég vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe,
 • megfelel a mikro-, kis-, és középvállalkozások alkalmazotti létszámának és pénzügyi határértékének, azonban azért nem tekinthetők KKV-nak, mert a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.
 • a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.

 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését követően legfeljebb 15 hónap áll rendelkezésre. A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a támogatói okiratban meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai megvalósítása időtartamának ki kell terjednie a gyakornok továbbfoglalkoztatásának időtartamára is.

 

A felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be. (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl). Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projekt nem támogatható. A megvalósítási helyszín a pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön azonnal a legújabb pályázati lehetőségekről!

 

Feliratkozás