Weboldalunkon cookie-kat használunk a legjobb felhasználói élményért.

Rendben
Menü

A Felhívás hozzájárul vissza nem térítendő támogatás formájában a KKV-k épületeinek és az épületekben folyó gazdasági-termelési folyamatok energiafogyasztásának fedezését szolgáló napelemes rendszerek telepítéséhez.

 

A vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1,5 millió Ft, maximum 3 millió Ft. A támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a lehet. A napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kWp értéket. Amennyiben a költségek meghaladják a fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra. A fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó.

 

A pályázónak vállalnia kell, hogy a beruházással létrehozott rendszert és a projekt keretében telepített napelemes rendszerrel ellátott épületben a gazdasági tevékenységet a beruházás befejezésétől számított 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti.

 

A támogatási kérelmek benyújtására 2019. június 17. 10.00 órától 2020. szeptember 30. 12.00 óráig van lehetőség.

 

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be azon mikro-, kis-, és középvállalkozás, amely:

 1. rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
 2. bejelentett teljes munkaidős létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző 12 hónapban minimum 1 fő volt a fejlesztendő székhelyén/telephelyén/fióktelepén,
 3. Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe.
 4. gazdálkodási formakódja: 113 Korlátolt felelősségű társaság / 114 Részvénytársaság / 116 Közkereseti társaság / 117 Betéti társaság / 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe.

A projekt keretében a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoporthoz kötődő, illetve az épületben működő termelési eszközök teljes releváns villamosenergiaigényének legfeljebb 100 százalékát fedező, minimum 7,5 kWp, maximum 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése támogatható. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.

 

Olyan projekt támogatható, amely szakmai tartalma megfelel a következő feltételeknek:

 • a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kWp értéket,
 • a napelemes rendszer névleges teljesítménye nem haladhatja meg a 15 kWp-ot,
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 év időtartamban használatban állt (a használat igazolása fogyasztást mutató áramszámlákkal /havi elszámoló számlák, vagy havi részszámlák és éves elszámoló számla/ történik) épület(ek) korszerűsítése támogatható,
 • a fejlesztendő épület/épületcsoport vagy épületrész nem rendelkezik a projekt szempontjából releváns önálló energetikai mennyiség mérővel vagy almérővel, annak beszerelése és üzembevétele a projekt fizikai befejezéséig kötelező,
 • olyan épület(ek) korszerűsítése támogatható, amelyeknek nincs állékonysági problémája és az épület tetőszerkezete a fejlesztést követő állapotban alkalmas a megújuló energiát hasznosító rendszer fogadására,
 • a beépített napelemek összesített névleges teljesítménye legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a napelemes rendszer csatlakozási teljesítményét,
 • a termelési adatokhoz való távoli hozzáférést és távfelügyeletet a projekt keretében biztosítani szükséges,
 • a hálózati engedélyessel kötött / módosított hálózathasználati szerződést és hálózatcsatlakozási szerződést, valamint az ad-vesz mérőóra meglétét igazoló mérőhelyi adatlapot, továbbá a kiinduló állapotot és a telepített napelemes rendszert ábrázoló fotókat, a záró kifizetési igénylés mellékleteként szükséges benyújtani,
 • az energiaszolgáltató által szaldó elszámolásról kiállított áramszámlákat a projekt fenntartási jelentések mellékleteként szükséges benyújtani,
 • kizárólag új (2018 vagy azt követő gyártású), kereskedelmi forgalomban vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe-helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható,
 • a záró kifizetési igénylés mellékleteként szükséges benyújtani a szállító nyilatkozatát a létesített napelemes rendszer névleges teljesítményéről, a csatlakozási teljesítményről, a telepített napelemek típusáról és számáról, továbbá arról, hogy a termelési adatokhoz való távoli hozzáférés és távfelügyelet lehetősége biztosított, valamint arról, hogy a telepített napelemes rendszer megfelel a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben (a továbbiakban: 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet) foglalt előírásoknak valamint arról, hogy a rendszerdokumentáció az MSZ EN 62446 szerint került összeállításra.

 

 

A projekt megvalósítását a pályázó a támogatási kérelem benyújtását követő napon saját felelősségére megkezdhet. A fejlesztés megvalósítására legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, mely határidő nem hosszabbítható.

Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projekt nem támogatható. A megvalósítási helyszín a pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön azonnal a legújabb pályázati lehetőségekről!

 

Feliratkozás