Weboldalunkon cookie-kat használunk a legjobb felhasználói élményért.

Rendben
Menü

A Felhívás hozzájárul vissza nem térítendő támogatás formájában az építőipari kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztéseinek, gépbeszerzéseinek, újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak finanszírozásához, mely által a vállalkozások hatékonysága, termelékenysége javul.

A vissza nem térítendő támogatás összege minimum 25 millió Ft, maximum 400 millió Ft. A támogatás mértéke minden pályázó esetén egyedileg, a benyújtott kérelem szakmai tartalmának értékelése alapján a támogatói döntésben kerül meghatározásra és a Támogatási szerződésben kerül rögzítésre. Az egyes támogatható tevékenységhez rendelt, jogszabályban előírt támogatási intenzitástól függő önerőrésznek rendelkezésre kell állnia (100%-os támogatás csak a „de minimis” támogatások esetében nyújtható).

A pályázó biztosíték nyújtására köteles a támogatási összeg mértékéig.

 

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be azon mikro-, kis-, és középvállalkozás, amely:

 

 • 41.10-43.99 TEÁOR közötti vagy a 71.11. TEÁOR tevékenységi területen működik, valamint 71.12, 71.20. tevékenységi körök, amennyiben a projekt elválaszthatatlanul kapcsolódik építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításához,
 • alkalmazotti létszáma 10 és 249 fő között van, és legalább 10 fős létszámot a fenntartási időszak teljes időtartama alatt fenntartja,
 • rendelkezik legalább kettő lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
 • a 2018. évben teljes munkaidőben alkalmazásában állók havi bruttó átlagkeresete a 254.711 Ft-ot eléri.

 

A pályázónak vállalnia kell, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet a beruházás befejezésétől számított legalább 5 évig folyamatosan fenntartja és működteti.

Támogatási kérelmek benyújtására 2019. április 17. 8:00 órától a rendelkezésre álló forrás összegének kétszeresét meghaladó támogatási igény beérkezéséig, de legkésőbb 2019. május 10. napjáig van lehetőség.

 

A projekt keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

 

 • a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése,
 • meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel,
 • termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások,
 • információs technológia-fejlesztés,
 • új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések,
 • a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,
 • immateriális javak, különösen a hatékonyság növelését szolgáló szoftverek beszerzése max. az elszámolható költség 50-áig, kivéve a 71.11, 71.12, 71.20 tevékenységi körű vállalkozások esetében,
 • a támogatott beruházáshoz kapcsolódó projektmenedzsment költség az elszámolható költség max. 5%-áig,
 • beruházás-menedzsment képzésen való részvétel költsége,
 • közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó szakértői díj.

 

Olyan projekt támogatható, amely szakmai tartalma megfelel a következő feltételeknek:

 

 • szolgálja a vállalkozás termelési vagy tervezési hatékonyságának javítását, az innovációt, a technológiai korszerűsítést, a gyártástechnológiai kapacitáshiány oldását,
 • támogatandó tevékenység eredménye az alábbiak legalább egyike:
 • új ismeret vagy technológia hasznosítása,
 • jelentős teljesítmény-növekedés,
 • a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne,
 • új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások legalább hazai piacra vitele.

 

A projekt megvalósítását a pályázó a támogatási kérelem benyújtását követő napon saját felelősségére megkezdheti. A Támogatási szerződés megkötésére legkésőbb 2019. július 15-ig van lehetőség, a projekt megvalósításának végső határideje 2019. október 31. napja, azzal, hogy a támogatás kifizetésére legkésőbb 2019. december 31-ig kell, hogy sor kerüljön.

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön azonnal a legújabb pályázati lehetőségekről!

 

Feliratkozás